"Kingfisher" - Aluminium 68' - Architect: Hoek Design

Refit: geef uw jacht een facelift.

Hoewel de romp van uw schip mensenlevens-lang mee zal gaan, zal door hetzij een veranderende behoefte, hetzij door ontwikkelingen in de techniek op een bepaald moment de behoefte aan vernieuwing of upgrade van delen van het schip gewenst zijn.

Aluboot heeft ervaring met het weer bij de tijd brengen van in aluminium gebouwde schepen. Daarbij kunt u denken aan:

  • vervangen teakdek
  • wijzigen van delen van de betimmering
  • aanbrengen vuilwatertanks
  • vervangen alle lopend en staand want
  • vervangen motor
  • upgraden technische installatie
  • moderniseren electrische en electronische installatie

Deze refit wordt door Aluboot volledig gecoördineerd, u geeft uw wensen aan en heeft er verder geen zorgen van. Na een refit is het schip weer helemaal aangepast aan de eisen van vandaag en u vaart met hernieuwd plezier het nieuwe seizoen in.

 

 

Refit project in uitvoering